पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा १०० मतगणना गर्दा

-


     क्लिक गण्डकी     
     वैशाख ३१ गते २०७९ मा प्रकाशित


कास्कीमा मतदानमा उत्साह

कास्कीमा मतदानमा उत्साह

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा १०० मतगणना गर्दा



Tags: ,