कास्की जिल्ला प्रशासनको कोरोना मापदण्ड सम्बन्धी नयाँ आदेश

-


     क्लिक गण्डकी     
     माघ ३ गते २०७८ मा प्रकाशित


जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की

कास्की जिल्ला प्रशासनको कोरोना मापदण्ड सम्बन्धी नयाँ आदेश