# भत्ता

पोखरा महानगरपालिकामा मृत्यु भएकालाई ११ लाख ६० भत्ता

पोखरा महानगरपालिका
पोखरा, १ साउन/ पोखरा महानगरपालिकाले मृत्यु भइसकेका जेष्ठनागरीकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको उनन्साठी औ प्रतिबेदन ११ लाख ६० हजार निकासा गरेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रतिबेदनमा महानगरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि विपरीत मृत्यु भइसकेका पोखरा महानगरपालिकाका १० वटा वडामा निकासा गरेको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सुरुक्षा कार्यविधि २०७७ को दफा १५ (२) २ मा भत्ता खाइपाई आएका कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता भुक्तानी दिई बाँकी रकम फिर्ता गरी… पुरा पढौ